054-4269442
03-6723169

עלוקה רפואית

עלוקה רפואית HIRUDO MEDICINALIS

ההיסטוריה של הטיפול בעלוקה למטרות רפואיות מושרש מאות בשנים. כיום הטיפול מוכר בבתי חולים בארץ ובעולם והיא זוכה לעדנה מחודשת. הטיפול נעשה במספר עלוקות מיידי פעם במרווח של מספר ימים בין טיפול אחד למשנהו. השימוש בעלוקה הוא חד פעמי ולאחריו העלוקה מושמדת. יתרונות הטיפול בעלוקה רפואית.

עלוקה היא “מיני-מפעל” . השפעותיה המגוונות של העלוקה הרפואית מאפשרות לטפל בקשת רחבה של מחלות. העלוקה עוקצת את העור בעומק של מילימטרים אחדים ומתחילה להחדיר את הרוק שלה לתוך הפצע. רוק העלוקה מכיל את אנזים ההירודין הגורם לדם לאבד את הסמיכות שלו והופך אותו לנוזלי יותר ובעל יכולת זרימה טובה יותר. לכן הצבת עלוקות טובה ומתאימה לאנשים עם נטייה גבוהה ליצירת פקיקים.

חומר אחר הנמצא בהפרשת הרוק של העלוקה – דיסטבילוז – יכול להמיס פקיקים קיימים. בתכונה זו של רוק העלוקה משתמשים בטיפול בפקקת הוורידים. הטיפול בעלוקה מצוין לשיכוך כאבים ותהליכי דלקת כי רוקה מכיל חומרי שיכוך כאב, חומרים נוגדי דלקת וקוטלי חיידקים. תכונה נוספת של רוק העלוקה הוא חיזוק המערכת החיסונית של הגוף. בעזרת אנזים – גיאלורוניזד – רוק העלוקה חודר לרקמות העמוקות ופועל בתוך המוקדים של הדלקות, הגידולים השפירים ומקומות הטיפול הרצויים.

ברוק העלוקה נמצאים גם אנזימים ליפוליטיים. הם גורמים לפיצול שומנים והורדת רמת הכולסטרול. השימוש בעלוקות מאפשר טיפול באתריוסקלרוזיס והשמנת יתר וכפי שכבר הוזכר לעיל. חומרי ההפרשה של רוק העלוקה משפרים את חילוף החומרים בגוף, מצעירים אותו ויש להם שימוש רחב בתעשיית הקוסמטיקה.